Utlysning Helse Sør-Øst RHF: Forskningsmidler til helseforskning i regionen

Helse Sør-Øst RHF har nå lyst ut regionale forskningsmidler til helseforskning i regionen.

Det lyses ut ca. 130 mill. kr. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder. Les mer her.

Søknadsfrist: Torsdag 2. september 2021 kl. 16.00.