Nyhetsbrev: Møter og kurs våren 2023 - 12.4.2023

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte der temaet er vårens møter og kurstilbud.