Nyhetsbrev: Kurs og seminarer høsten 2022 - 29.8.2022

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om relevante kurs og seminarer.