Nyhetsbrev: Kurs og andre nyheter fra Forskningsstøtte - 30.6.2022

Her kan du lese nettversjon av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte. Tema er kurs i GCP, randomiserte kontrollerte studier og metaanalyse, CTIS-café, oppdaterte prosedyrer i NorCRIN og ny OUS-prosedyre for oppdragsstudier.