Nytt tilbud: Senter for digital forskerstøtte (DSC) ved Universitetet i Oslo - 27.6.2022

På Senter for digital forskerstøtte (DSC) får du veiledning i hvordan du på best mulig måte kan benytte deg av digitale verktøy og metoder i forsknings- og formidlingsarbeidet.

Blant temaene er Open Access, forskningsdatahåndtering, systematisk litteratursøk, visualisering og referansehåndtering. DSC kjører en rekke nyttige kurs og workshops høsten 2022 via Zoom. Disse er åpne for OUS-ansatte.

Mer informasjon, inkludert kursregistrering, finner du på senterets hjemmeside hos Universitetsbiblioteket i Oslo.