Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs våren 2022 og nyttig informasjon - 17.3.2022

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om bl.a. vårens kurs, sikkerhetsrapportering i legemiddelutprøvinger og ny OUS-retningslinje om overføring av personopplysninger til land utenfor EU i helseforskning.