Ny retningslinje om overføring av personopplysninger til land utenfor EU (eks. USA) i helseforskning

For å sikre at overføring av person- og helseopplysninger til land utenfor EU/EØS som ledd i helseforskning følger nødvendige krav som stilles i personvernlovgivningen og nasjonal lovgivning, er det for OUS laget en ny retningslinje i eHåndboken. Overføring av person- og helseopplysninger til USA vil omfattes av denne retningslinjen. Dokumentet gir en gjennomgang av hva som skal til for at en slik overføring kan gjennomføres.

Team for forskningsrådgivning og personvern bistår med konkret veiledning på forespørsel til godkjenning@ous-hf.no.