Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Nytt fra Statens legemiddelverk - 17.12.2021

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte med nyheter fra SLV, bl.a. informasjon om nytt regelverk for klinisk utprøving av legemidler.