Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Helseøkonomi i forskningsstøtte - 13.12.2021

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om våre nye helseøkonomer og hva de kan hjelpe til med.