Nyheter

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Statistics in randomized controlled trials (RCT) - 25.1.2022

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om kurset "Statistics in randomized controlled trials (RCT)" som holdes i mars. 

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs og seminarer - 20.1.2022

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte der tema er GCP-kurs og andre aktuelle kurs og seminarer i regi av Forskningsstøtte, LMI og PROMiNET. 

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: GCP-kurs og PROM - 7.1.2022

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om vårens GCP-kurs, konferanse om PROM (pasientrapporterte utfallsmål) i klinisk forskning og introduksjonskurs i PROM.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Nytt fra Statens legemiddelverk - 17.12.2021

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte med nyheter fra SLV, bl.a. informasjon om nytt regelverk for klinisk utprøving av legemidler.  

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Helseøkonomi i forskningsstøtte - 13.12.2021

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om våre nye helseøkonomer og hva de kan hjelpe til med. 

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Støtteordninger til EU-saker i HSØ - 10.12.2021

Her kan du lese nyhetsbrev med gode råd til deg som vurderer å søke om forskningsmidler fra EU.