Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Workshop om styring av kliniske studier - 26.10.2021

Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra Regional forskningsstøtte om workshopen "Styring av kliniske studier" som holdes den 1. desember 2021.