Nyheter

Nyhetsbrev: Kurs og seminarer høsten 2022 - 3. august 2022

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om høstens kurstilbud. 

Nyhetsbrev: Kurs og andre nyheter fra Forskningsstøtte - 30.6.2022

Her kan du lese nettversjon av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte. Tema er kurs i GCP, randomiserte kontrollerte studier og metaanalyse, CTIS-café, oppdaterte prosedyrer i NorCRIN og ny OUS-prosedyre for oppdragsstudier. 

Nytt tilbud: Senter for digital forskerstøtte (DSC) ved Universitetet i Oslo - 27.6.2022

På Senter for digital forskerstøtte (DSC) får du veiledning i hvordan du på best mulig måte kan benytte deg av digitale verktøy og metoder i forsknings- og formidlingsarbeidet.

Blant temaene er Open Access, forskningsdatahåndtering, systematisk litteratursøk, visualisering og referansehåndtering. DSC kjører en rekke nyttige kurs og workshops høsten 2022 via Zoom. Disse er åpne for OUS-ansatte.

Mer informasjon, inkludert kursregistrering, finner du på senterets hjemmeside hos Universitetsbiblioteket i Oslo.

Nyhetsbrev: Forskningsportalen i Helse Sør-Øst - 2.5.2022

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om den nye forskningsportalen i Helse Sør-Øst. 

Ny retningslinje om overføring av personopplysninger til land utenfor EU (eks. USA) i helseforskning

For å sikre at overføring av person- og helseopplysninger til land utenfor EU/EØS som ledd i helseforskning følger nødvendige krav som stilles i personvernlovgivningen og nasjonal lovgivning, er det for OUS laget en ny retningslinje i eHåndboken. Overføring av person- og helseopplysninger til USA vil omfattes av denne retningslinjen. Dokumentet gir en gjennomgang av hva som skal til for at en slik overføring kan gjennomføres.

Team for forskningsrådgivning og personvern bistår med konkret veiledning på forespørsel til godkjenning@ous-hf.no.