Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte - GCP-kurs i oktober - 2.9.2021

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om GCP-kurs i oktober (hovedutprøver- og sponsordel)