Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte - Nytt kurstilbud - 23.8.2021

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte der tema er et nytt kurstilbud: Statistics in randomized clinical trials (RCTs).