Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte - Kurs i GCP og PROM - 9.8.2021

Her finner du lenke til nettversjonen av nyhetsbrev fra forskningsstøtte der temaene er GCP-kurs og fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier.