Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte - Spørreundersøkelse om håndtering av forskningsdata - 22.6.2021

Unit har startet en utredning med mål om å gi forskerne bedre verktøy for håndtering av forskningsdata og har i den forbindelse en spørreundersøkelse for å kartlegge forskeres erfaringer. Frist for å besvare spørreundersøkelsen er 1. juli 2021. Se nettversjon av nyhetsbrevet her.