Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs ved Forskningsstøtte - 2.6.2021

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om høstens GCP-kurs og fordypningskurs i PROM.