Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs og nyheter - 9.4.2021

GCP-kurs, kurs i oppdragsstudier og instruksjonsvideo om NorCRINs prosedyrer: Se webversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte her.