Nyheter

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte - Spørreundersøkelse om håndtering av forskningsdata - 22.6.2021

Unit har startet en utredning med mål om å gi forskerne bedre verktøy for håndtering av forskningsdata og har i den forbindelse en spørreundersøkelse for å kartlegge forskeres erfaringer. Frist for å besvare spørreundersøkelsen er 1. juli 2021. Se nettversjon av nyhetsbrevet her.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs ved Forskningsstøtte - 2.6.2021

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om høstens GCP-kurs og fordypningskurs i PROM.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Ny forskrift for medisinsk utstyr + ICTD 2021 - 27.5.2021

Her kan du lese webversjon av nyhetsbrev fra Regional forskningsstøtte.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: 20. mai - den internasjonale dagen for kliniske studier

20. mai er den internasjonale dagen for kliniske studier. Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte i anledning dagen.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs og nyheter - 9.4.2021

GCP-kurs, kurs i oppdragsstudier og instruksjonsvideo om NorCRINs prosedyrer: Se webversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte her.

Oppdaterte NorCRIN-prosedyrer og maler - 6.4.2021

NorCRIN har oppdatert prosedyrer og maler for ulike typer intervensjoner. Last ned PDF-dokument som beskriver endringene her.