Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Workshop om datahåndteringsplan + brukerundersøkelse om våre kurs - 19. november 2020

Her kan du lese webversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte. Temaene er workshop om datahåndteringsplan og brukerundersøkelse om Forskningsstøttes kurs.