Nyheter

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Åpen publisering (Open Access) - 11. 12.2020

Her er lenke til nettversjon av nyhetsbrev om åpen publisering.

Masterclass i biostatistikk for forskere i Helse Sør-Øst – en suksess! 10.12.2020

Sørlandet sykehus HF sammen med Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) og Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier – Clinical Trial Unit (CTU), begge en del av Regional forskningstøtte ved Oslo universitetssykehus HF (OUS), arrangerte den første Masterclass i biostatistikk i et digitalt møte fredag 4. desember 2020.

Forskerne Ina Pedersen og Øyvind Holme fra Sørlandet sykehus HF og statistiker Inge Christoffer Olsen, som leder statistikkarbeidet i CTU, diskuterte metode- og statistiske utfordringer med non-inferiority studier med utgangspunktet i Pedersen og Holmes studie i et time-langt digitalt møte. 30 deltakere hørte på og fikk muligheten til å stille spørsmål og fortsette diskusjonen mot slutten av møtet. Dette var den første i en serie av Masterclass i biostatistikk som OCBE arrangerer for ikke-universitetssykehus i Helse Sør-Øst.

Øyvind Holme satte pris på å få studien belyst på denne måten: «Jeg synes formatet fungerte veldig godt og jeg synes Inge var knallgod til å trekke generelle linjer med utgangspunkt i et konkret prosjekt på en måte som selv en ufaglært kunne følge med på.»

Også forskningssjef ved Sørlandet sykehus HF, Frode Gallefoss, likte nyvinningen: «Flott for oss på ikke-universitetene å møte topp statistikere i OCBE på denne interaktive måten. Formatet egner seg godt for videre drift til glede for flere forskere.»

Statistiker Inge Christoffer Olsen synes det er morsomt å diskutere statistikk og studiedesign med klinikere og forskere: «Jeg synes det var fint organisert, og at det å ha en dialog fungerer mye bedre enn å snakke til Skype-veggen som ofte er der i vanlige forelesninger. Jeg storkoste meg.»

René Holst er ansvarlig for OCBEs veiledningstjenester, som alle forskere i Helse Sør-Øst kan benytte seg av ved å sende inn et enkelt skjema: https://www.med.uio.no/imb/english/research/centres/ocbe/advising. Han er allerede i gang med organisering av OCBEs neste Masterclass i biostatistikk, som vil arrangeres i januar og være åpent for alle forskere og interesserte ved ikke-universitetssykehus i Helse Sør-Øst.

Har du spørsmål, kontakt René Holst på rene.holst@medisin.uio.no eller telefon: 465 19 825.

 

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Workshop om datahåndteringsplan + brukerundersøkelse om våre kurs - 19. november 2020

Her kan du lese webversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte. Temaene er workshop om datahåndteringsplan og brukerundersøkelse om Forskningsstøttes kurs.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs og nyheter - 2. november 2020

Her kan du lese webversjon av nyhetsbrev fra Regional forskningsstøtte.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: EU-RESPONS, Nytt fra NorCRIN, Risikovurdering - 26. oktober 2020

Her kan du lese nettversjonen av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte.

OUS-forskere skal lede utviklingen av ny europeisk forskningsplattform - 23. oktober 2020

Forskere ved Oslo universitetssykehus skal lede utviklingen av ny europeisk forskningsplattform for utprøving av nye legemidler for COVID-19 og fremtidige pandemier

Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet skal, i samarbeid med ECRIN og det franske forskningsinstituttet Inserm, lede utviklingen av forskningsplattformen EU-SolidAct. EU-SolidAct er en del av et større multinasjonalt prosjekt, EU-RESPONSE, som nylig ble tildelt 15,7 millioner euro fra EU-kommisjonen.

COVID-19-pandemien har tydeliggjort et behov for raskt og effektivt å kunne teste ut nye legemidler i en pandemisk situasjon. EU-SolidAct vil utvikles som en adaptiv forskningsplattform for utprøving av nye legemidler mot COVID-19. Nye legemidler kan testes ut i flere parallelle utforskende fase 2-studier, og de mest lovende legemidlene kan så uten avbrudd testes videre i store fase 3-studier. EU-SolidAct vil få fleksibel design slik at de fleste europeiske sykehus kan delta på det nivået det enkelte sykehus velger, fra enkel registrering av bivirkninger og dødsfall til grundig rapportering av sykdomsdiagnostikk, laboratorieundersøkelser og langtidsoppfølging. EU-SolidAct kan brukes til å teste eksisterende legemidler for nye sykdommer, kombinasjoner av kjente legemidler, eller helt nye virkestoffer, hvor det å teste ut bivirkningsprofilen er avgjørende. Selv om EU-SolidAct er utviklet for å kunne svare effektivt på COVID-19-pandemien, er målet at denne plattformen også skal kunne reaktiveres raskt og effektivt ved fremtidige pandemier. En vellykket EU-RESPONSE vil kreve nasjonal forankring og overnasjonal styring gjennom etablering av solide styringsverktøy både mot respektive lands helsemyndigheter, europeiske samarbeidsorgan og industrien. EU-RESPONSE er et viktig steg mot bedre koordinert forskning i Europa.

Fra norsk side skal utviklingen av forskningsplattformen EU-SolidAct skal ledes av en tverrfaglig gruppe ved Oslo universitetssykehus med statistiker Inge Christoffer Olsen fra Regional forskningsstøtte i spissen. Målet er at den nye forskningsplattformen skal være klar ved årsskiftet.