Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs ved forskningsstøtte - 3. august 2020

Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte med informasjon om kommende kurs i GCP, kliniske oppdragsstudier og pasientrapporterte endepunkter (PROM).