Nyheter

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Utlysning av forskningsmidler til generelle forskningsbiobanker - 22. september 2020

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev om utlysning av sentrale forskningsmidler for 2021-2022 til generelle forskningsbiobanker – 2-årig tildeling.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Clinical Trials Unit ved OUS - 15. september 2020

Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om bl. a. tverrfaglig samarbeid og koordinering i CTU.

Regional forskningsstøttes nettsider finnes nå også i engelsk versjon - 21. august 2020

Du kan enkelt skifte mellom språk fra alle sider ved å klikke på flaggikonet øverst til venstre. Noen få sider er ikke relevante å ha på engelsk og finnes derfor bare med norsk tekst.

Del gjerne denne informasjonen med kolleger og andre som kan ha nytte av våre nettsider!

Tilbakemeldinger og innspill kan rettes til nettredaktør Ellen Johnsen.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Nyttig informasjon om høstens utlysninger - 18. august 2020

Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte med informasjon om utlysninger fra Forskningsrådet, Helse Sør-Øst og EU.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs ved forskningsstøtte - 3. august 2020

Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte med informasjon om kommende kurs i GCP, kliniske oppdragsstudier og pasientrapporterte endepunkter (PROM).