NFR-midler til koronaforskning

Norges forskningsråd har den 7. mai delt ut 130 millioner kroner til 30 forskningsprosjekter. Se pressemelding og liste over prosjekter som har fått tildelt midler.