Utlysning - Barnekreftforeningen

Markerer Den internasjonale barnekreftmåneden med å lyse ut 25 millioner til forskning

Barnekreftforeningen støtter relevante, norske barneonkologiske forskningsprosjekter hvor resultatene forventes å komme norske barn til gode. Forskningen kan omfatte biologisk, epidemiologisk, registerbasert, diagnostisk/behandlings-, sykepleiefaglig og psykososial forskning, samt prekliniske fase 1 og fase 2 studier. Dette inkluderer både forskning for å forbedre omsorg og overlevelse for barn med kreft, samt forskning på komplikasjoner, seneffekter og rehabilitering.

En kan også søke om ulike kliniske forskningsprosjekter fra barne og ungdomsklinikkene som har barn og ungdom med kreft til behandling, i dette inngår også midler til studie,- og forskningssykepleiere.

Hvordan søke: Søknadsportalen åpnes 1.september, som er to måneder før siste søknadsdato 1.november.