Utlysning - Forskningsfondet for astma og allergi

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergiområdet.

I 2021 deler fondet ut inntil kroner 500 000 til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning, for eksempel pilotprosjekter. Astma- og allergiområdet kan berøre mange ulike fagfelt, og vi oppfordrer alle fagmiljøer, på alle nivå, til å søke dersom deres forskning kan være relevant for våre diagnosegrupper.

Søknadsfrist 1. oktober 2021

Mer informasjon om søknadsinnhold kan leses her:

https://www.naaf.no/tjenester/prosjektstotte/forskningsfondet-for-astma-og-allergi/