Utlysning - Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

De regionale helseforetakene lyser høsten 2021 ut 100 millioner kroner målrettet til kliniske studier for utvalgte pasientgrupper. Midlene er en engangsbevilgning til Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK)

KLINBEFORSK prioriterer å finansiere nasjonale, kliniske studier innenfor følgende prioriterte områder:

  • bruk av sentralstimulerende midler i substitusjonsbehandling av personer med rusmiddelavhengighet
  • behandling av hjernesykdommer som demens og ALS
  • bruk av genterapi for behandling av pasienter med:
    • sjeldne diagnoser
    • tilstander som uhelbredelig blodkreft, øyesykdommer, sjeldne immunsykdommer
    • alvorlige sykdommer som rammer barn

Søknadsfrist: 30. november 2021 kl. 16:00

Se https://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/ for mer informasjon om utlysningen og føringer for søknader til KLINBEFORSK.