Ny utlysning fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten

De regionale helseforetakene lyser i 2021 ut ca. 135 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle eller evaluere nye. Utlysningen er tematisk åpen for alle kliniske fagområder. For samtlige søknader kreves deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning.

I årets utlysning er det også lagt inn en prioritering av studier innen kirurgisk behandling av lipødem og ikke-kirurgisk behandling av barn og unge med alvorlig fedme. 

Søknadsfrist 30. april 2021 kl.16.00

Se også: http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/