Aktuelle utlysninger

Nordic Cancer Union 2020 – Covid-19 and cancer

Samarbeidsorganet for de nordiske kreftforeningene, Nordic Cancer Union (NCU), lyser ut midler til strategiske forskningsprosjekter om Covid-19 og kreft i Norden med en tidsramme på to år.

NCU ønsker søknader som svarer på følgende spørsmål (ikke en fullstendig liste):

  • Forekomst av Covid-19 blant pasienter med kreft
  • Dødelighet hos kreftpasienter med Covid-19
  • Alvorlighetsgrad og komplikasjoner av Covid-19 hos kreftpasienter
  • Konsekvenser av Covid-19-pandemien og kreftomsorg generelt (f.eks. oppdagelse av kreft, diagnostikk, behandling, rehabilitering og palliativ kreftomsorg)

Søknadsfrist: 1. september kl. 15.00

Lenke til utlysningen: https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/til-ansoegere/nordisk-cancer-union/

Kreftforeningen - Krafttak mot kreft 2020 - kompetansemiljø hjernekreft/spiserørskreft

Økt kompetanse og forskningsinnsats på kreftsykdommer med lav overlevelse er et prioritert område for Kreftforeningen. To slike diagnosegrupper er hjernekreft, hvor glioblastom er den vanligste og mest aggressive formen, og spiserørskreft.

Kreftforeningen vil gjennom denne utlysningen bygge opp ett kompetansemiljø for hver av disse kreftsykdommene.

Søknadsfrist: 10. september kl. 13.00

Lenke til utlysningen: https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1301

European Open Science Cloud (EOSC)

FAST TRACK PROCESS FOR COVID-19 CO-CREATION REQUEST.

Budget: up to 45,000 euros per project. https://www.eoscsecretariat.eu/funding-opportunities/COVID-19-Fast-Track-Funding Description: this programme funds activities and actions that deploy open science methods and resources and make use of the EOSC communities in order to address COVID-19 related issues. Same eligibility criteria as in H2020 proposals.

Running, no deadline.


Utlysninger felles med UiO:

Informasjonen nedenfor er automatisk innhentet ("speilet") fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider, og finnes kun på engelsk.

Funding opportunities

Relevant funding opportunities and sources for medical and health research.

The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP2) has announced funding for proposals to support clinical research and related activities on poverty-related diseases. Deadline: see each funding opportunity.

Norwegian Health Association invites researchers to apply for postdoctoral fellowships related to research projects focusing on causes, prevention, diagnosis and treatment of dementia. This includes proposals related to the Covid-19 epidemic and dementia. Deadline: Tuesday 1 September, 2020

The Research Council of Norway (RCN) and the National Natural Science Foundation of China (NSFC) are issuing a joint call on sustainable and safe food from agriculture and aquaculture. The call will open on June 15, 2020 with Deadline: September 02, 2020.