Aktuelle utlysninger

Interregional utlysning av midler til koronaprosjekter

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak/European Regional Development Fund gir støtte til prosjekter innen ulike områder (bl.a. innovasjon) som vil arbeide med å håndtere effektene av koronapandemien. Les mer om hvem som kan søke og hva det kan søkes støtte for her.

Utlysning av forskningsmidler fra Stiftelsen Dam

Formålet med utlysningen er støtte til helseforskning som er rettet mot målgrupper i Norge og bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Utlysningen finner du her

Søknadsfrist 1. februar (skissesøknad) og 26. mai (utvidet søknad)

Hvis ditt forskningsprosjekt er kreftrelevant, kan du søke via Kreftforeningen som formidler søknader om midler fra Stiftelsen Dam. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med prioriteringene til Stiftelsen Dam og Kreftforeningens innsatsområder. Les mer her

European Open Science Cloud (EOSC)

FAST TRACK PROCESS FOR COVID-19 CO-CREATION REQUEST.

Budget: up to 45,000 euros per project. https://www.eoscsecretariat.eu/funding-opportunities/COVID-19-Fast-Track-Funding Description: this programme funds activities and actions that deploy open science methods and resources and make use of the EOSC communities in order to address COVID-19 related issues. Same eligibility criteria as in H2020 proposals.

Running, no deadline.


Utlysninger felles med UiO:

Informasjonen nedenfor er automatisk innhentet ("speilet") fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider, og finnes kun på engelsk.

Funding opportunities

Relevant funding opportunities and sources for medical and health research.

There are several open calls within the EEA-grants funding scheme. Some health-related calls are highlighted below.  Deadline: Various deadlines.

UiO:Life Science is happy to announce the third call for convergence environments. We expect to fund six applications this time. Deadline: January 21 for registration & March 21, 2021 for first stage applications. 

The Research Council of Noway (RCN) has pre-announced funding to give talented young researchers the opportunity to pursue their own research ideas and lead a research project.  Deadline, February 10, 2021.

The Research Council of Norway (RCN) has pre-announced Three-year Researcher Project with International Mobility  to increase international mobility and promote career development and facilitate knowledge transfer. Deadline, February 10, 2021.

The Research Council of Noway (RCN) has pre-announced the call for the Researcher Project for Scientific Renewal (FRIPRO). Deadline, February 10, 2021.