Aktuelle utlysninger

CEPI utlyser midler til forskning på koronavaksiner

Ønsker supplerende forskning på koronavaksiner

CEPI utlyser inntil 140 millioner dollar i tilskudd til vaksineutviklere og andre forskningsmiljøer for rask generering av supplerende kliniske data for covid-19-vaksiner. Les mer på Legemiddelindustriens nettsider og se utlysningen på CEPI - calls for proposals.

Ny utlysning fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten

De regionale helseforetakene lyser i 2021 ut ca. 135 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle eller evaluere nye. Utlysningen er tematisk åpen for alle kliniske fagområder. For samtlige søknader kreves deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning.

I årets utlysning er det også lagt inn en prioritering av studier innen kirurgisk behandling av lipødem og ikke-kirurgisk behandling av barn og unge med alvorlig fedme. 

Søknadsfrist 30. april 2021 kl.16.00

Se også: http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/

Interregional utlysning av midler til koronaprosjekter

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak/European Regional Development Fund gir støtte til prosjekter innen ulike områder (bl.a. innovasjon) som vil arbeide med å håndtere effektene av koronapandemien. Les mer om hvem som kan søke og hva det kan søkes støtte for her.

Utlysning av forskningsmidler fra Stiftelsen Dam

Formålet med utlysningen er støtte til helseforskning som er rettet mot målgrupper i Norge og bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Utlysningen finner du her

Søknadsfrist 1. februar (skissesøknad) og 26. mai (utvidet søknad)

Hvis ditt forskningsprosjekt er kreftrelevant, kan du søke via Kreftforeningen som formidler søknader om midler fra Stiftelsen Dam. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med prioriteringene til Stiftelsen Dam og Kreftforeningens innsatsområder. Les mer her

European Open Science Cloud (EOSC)

FAST TRACK PROCESS FOR COVID-19 CO-CREATION REQUEST.

Budget: up to 45,000 euros per project. https://www.eoscsecretariat.eu/funding-opportunities/COVID-19-Fast-Track-Funding Description: this programme funds activities and actions that deploy open science methods and resources and make use of the EOSC communities in order to address COVID-19 related issues. Same eligibility criteria as in H2020 proposals.

Running, no deadline.


Utlysninger felles med UiO:

Informasjonen nedenfor er automatisk innhentet ("speilet") fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider, og finnes kun på engelsk.

Funding opportunities

Lyspærer på rekke

Relevant funding opportunities and sources for medical and health research.

The Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education Diku has published calls within education and academic partnerships. First deadline: 22 March 2021. 

There are several open calls within the EEA-grants funding scheme. Some health-related calls are highlighted below.  Deadline: Various deadlines.

The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in collaboration with researchers from nine Norwegian universities. Deadline: 1 June 2021.

The Research Council of Norway(RCN) has launched a call for pilot projects with a priority towards the thematic areas of home care and sustainable health services. Open-ended call with a deadline: 5 May 2021.