Aktuelle utlysninger

Utlysning klinisk rettet forskning - Sophies Minde Ortopedi AS

Sophies Minde Ortopedi AS viderefører sin finansiering av klinisk rettet forskning. Fagmiljøene oppfordres til å søke oppstartmidler til mindre prosjekter som kan danne grunnlag for større og mer omfattende prosjekter med sikte på masterstudier eller doktorgradsprosjekter. Sophies Minde Ortopedi AS ønsker å stimulere til utvikling innenfor ortopediteknikk og oppfordrer videre til at ortopediingeniører inviteres inn som prosjektmedarbeidere.

Det er for 2021 vedtatt utlyst 5 mill. kroner til finansiering av forskningsprosjekter.

NB! Sophies Minde Ortopedi AS støtter kun fagpersoner direkte knyttet til relevante fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Se deres nettside: Vår støtte til forskning - Sophies Minde Ortopedi

Last ned full utlysningstekst og retningslinjer for søknader. Se også hjemmesiden www.sophiesminde.no, eller ta kontakt på forskning@sophiesminde.no  

Spørsmål kan rettes til HR-leder Rannveig Strøm rannveig.strom@sophiesminde.no.

CEPI utlyser midler til forskning på koronavaksiner

Ønsker supplerende forskning på koronavaksiner

CEPI utlyser inntil 140 millioner dollar i tilskudd til vaksineutviklere og andre forskningsmiljøer for rask generering av supplerende kliniske data for covid-19-vaksiner. Les mer på Legemiddelindustriens nettsider og se utlysningen på CEPI - calls for proposals.

Interregional utlysning av midler til koronaprosjekter

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak/European Regional Development Fund gir støtte til prosjekter innen ulike områder (bl.a. innovasjon) som vil arbeide med å håndtere effektene av koronapandemien. Les mer om hvem som kan søke og hva det kan søkes støtte for her.

Utlysning av forskningsmidler fra Stiftelsen Dam

Formålet med utlysningen er støtte til helseforskning som er rettet mot målgrupper i Norge og bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Utlysningen finner du her

Søknadsfrist 1. februar (skissesøknad) og 26. mai (utvidet søknad)

Hvis ditt forskningsprosjekt er kreftrelevant, kan du søke via Kreftforeningen som formidler søknader om midler fra Stiftelsen Dam. Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd med prioriteringene til Stiftelsen Dam og Kreftforeningens innsatsområder. Les mer her

European Open Science Cloud (EOSC)

FAST TRACK PROCESS FOR COVID-19 CO-CREATION REQUEST.

Budget: up to 45,000 euros per project. https://www.eoscsecretariat.eu/funding-opportunities/COVID-19-Fast-Track-Funding Description: this programme funds activities and actions that deploy open science methods and resources and make use of the EOSC communities in order to address COVID-19 related issues. Same eligibility criteria as in H2020 proposals.

Running, no deadline.


Utlysninger felles med UiO:

Informasjonen nedenfor er automatisk innhentet ("speilet") fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider, og finnes kun på engelsk.

Funding opportunities

Lyspærer på rekke

Relevant funding opportunities and sources for medical and health research.

The Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education Diku has published calls within education and academic partnerships. Various deadlines. 

There are several open calls within the EEA-grants funding scheme. Some health-related calls are highlighted below.  Deadline: Various deadlines.

Horizon Europe has finally been adopted and the European Commission follows up with a series of events and the official publication of work programmes, application templates and other reference documents.