Aktuelle utlysninger

Utlysning - Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

De regionale helseforetakene lyser høsten 2021 ut 100 millioner kroner målrettet til kliniske studier for utvalgte pasientgrupper. Midlene er en engangsbevilgning til Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK)

KLINBEFORSK prioriterer å finansiere nasjonale, kliniske studier innenfor følgende prioriterte områder:

  • bruk av sentralstimulerende midler i substitusjonsbehandling av personer med rusmiddelavhengighet
  • behandling av hjernesykdommer som demens og ALS
  • bruk av genterapi for behandling av pasienter med:
    • sjeldne diagnoser
    • tilstander som uhelbredelig blodkreft, øyesykdommer, sjeldne immunsykdommer
    • alvorlige sykdommer som rammer barn

Søknadsfrist: 30. november 2021 kl. 16:00

Se https://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/ for mer informasjon om utlysningen og føringer for søknader til KLINBEFORSK.

Utlysning - Barnekreftforeningen

Markerer Den internasjonale barnekreftmåneden med å lyse ut 25 millioner til forskning

Barnekreftforeningen støtter relevante, norske barneonkologiske forskningsprosjekter hvor resultatene forventes å komme norske barn til gode. Forskningen kan omfatte biologisk, epidemiologisk, registerbasert, diagnostisk/behandlings-, sykepleiefaglig og psykososial forskning, samt prekliniske fase 1 og fase 2 studier. Dette inkluderer både forskning for å forbedre omsorg og overlevelse for barn med kreft, samt forskning på komplikasjoner, seneffekter og rehabilitering.

En kan også søke om ulike kliniske forskningsprosjekter fra barne og ungdomsklinikkene som har barn og ungdom med kreft til behandling, i dette inngår også midler til studie,- og forskningssykepleiere.

Hvordan søke: Søknadsportalen åpnes 1.september, som er to måneder før siste søknadsdato 1.november.

 

CEPI utlyser midler til forskning på koronavaksiner

Ønsker supplerende forskning på koronavaksiner

CEPI utlyser inntil 140 millioner dollar i tilskudd til vaksineutviklere og andre forskningsmiljøer for rask generering av supplerende kliniske data for covid-19-vaksiner. Les mer på Legemiddelindustriens nettsider og se utlysningen på CEPI - calls for proposals.

Interregional utlysning av midler til koronaprosjekter

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak/European Regional Development Fund gir støtte til prosjekter innen ulike områder (bl.a. innovasjon) som vil arbeide med å håndtere effektene av koronapandemien. Les mer om hvem som kan søke og hva det kan søkes støtte for her.

European Open Science Cloud (EOSC)

FAST TRACK PROCESS FOR COVID-19 CO-CREATION REQUEST.

Budget: up to 45,000 euros per project. https://www.eoscsecretariat.eu/funding-opportunities/COVID-19-Fast-Track-Funding Description: this programme funds activities and actions that deploy open science methods and resources and make use of the EOSC communities in order to address COVID-19 related issues. Same eligibility criteria as in H2020 proposals.

Running, no deadline.


Utlysninger felles med UiO:

Informasjonen nedenfor er automatisk innhentet ("speilet") fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider, og finnes kun på engelsk.

Norwegian version of this page

Funding opportunities

Light bulbs in a row

Relevant funding opportunities and sources for medical and health research.

There are several open calls within the EEA-grants funding scheme. Some health-related calls are highlighted below.  Deadline: Various deadlines.

Horizon Europe has finally been adopted and the European Commission follows up with a series of events and the official publication of work programmes, application templates and other reference documents.

The Centre for Advanced Study (CAS) is Norway’s only research institution of excellence that is both interdisciplinary, international and independent. The Centre is now accepting project proposals for 2023/2024. Deadline: 18 October 2021.

The European Innovation Council (EIC) has launched top-down calls that encompass areas such as gene therapy, brain activity, engineered living material and inside awareness. Deadline: 27 October 2021.

The ERC Synergy Grant (SyG) is for 2 - 4 PIs and their teams, bringing together complementary skills in order to jointly address ambitious research problems in any field of research. Deadline: 10 November 2021.

The MSCA Doctoral Networks scheme (previously ITN) supports joint doctoral programmes, made by partnerships of different sectors and countries across Europe and beyond. Tentative deadline: 16 November 2021.