WHO - harmonisering av protokoller og tilgang til artikler m.v.

Det anbefales at det i forbindelse med utarbeidelse av protokoll for Covid-19-studier tas utgangspunkt i WHOs samlede oversikt over protokoller for ulike typer Covid-19-studier. Denne oversikten er tilgjengelig på WHOs nettsider.

Fordelen ved å ta i bruk en av WHO-protokollene, er at dette vil gjøre det betraktelig enklere å etablere samarbeid om deling av data på tvers av studier og for senere metaanalyser.

Lenke til standardisert CRF finnes nederst på denne siden.