Søknadsprosesser og godkjenninger

Alle Covid-19-studier må følge institusjonens egne retningslinjer for forankring og godkjenninger av prosjekter. For studier som utgår fra OUS, se prosjektgjennomføring Helseforskningsprosjekter eller Klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr.

For helseforskningsprosjekter som krever godkjenning fra REK og SLV, er det nå etablert «fast track» ordninger som ledd i søknadsbehandling. Mer informasjon om dette finner du på nettsidene:

Regional forskningsstøtte vil også kunne bistå med avklaringer mot de relevante myndighetsorgan ved behov. Se kontaktinformasjon vedrørende beredskap i regi av regional forskningsstøtte.

Legemiddelverket stiller krav til at det skal gjennomføres en dokumentert risikovurdering av alle legemiddelstudier som påvirkes av koronapandemien. Her kan du laste ned mal for risikovurdering av studier under koronaepidemien og tilpasset mal for monitoreringsplan.