Aktuelt om Covid-19

Her legger vi ut nyheter og annet aktuelt materiale om Covid-19.

Aktuell utlysning:

CEPI utlyser inntil 140 millioner dollar i tilskudd til vaksineutviklere og andre forskningsmiljøer for rask generering av supplerende kliniske data for covid-19-vaksiner. Les mer på Legemiddelindustriens nettsider og se utlysningen på CEPI - calls for proposals.

Studier og registre

Temasider

Nyhetsbrev

Eksternt finansierte forskningsprosjekter og koronaepidemien

Det er publisert veileder og en loggbok i eHåndboken for håndtering av forsinkelser og stans i pågående forskningsprosjekter ved OUS grunnet koronaepidemien. Forskningsstøtte v/ seksjon for ekstern finansiering og rapportering (grants@ous-hf.no eller mobil 95 22 1446, Martin Sending) kan kontaktes og er behjelpelig med forhold knyttet opp mot eksterne finansieringskilder som HSØ, Forskningsrådet m.fl.

Det er ønskelig at prosjektledere for forskingsprosjekter med ekstern finansiering benytter seg av loggboken før føring av forsinkelser og stans i prosjekter med ekstern finansiering og melder dette som anvist i egen klinikk.

Finansieringskilders egne nettsider i forbindelse med koronaepidemien:

For øvrige finansieringskilder, spørsmål og behov for avklaringer, ta kontakt med oss på grants@ous-hf.no

 

Legemiddelindustrien

  • LMI (Legemiddelindustrien) legger ut oppdatert informasjon om hvordan kliniske oppdragsstudier i de ulike helseforetakene påvirkes av koronasituasjonen på sine nettsider.
  • Flere legemiddelfirmaer setter i gang studier med sine medikamenter på Covid-19
    • Roche starter en ny klinisk studie som skal se på effekten av legemiddelet tocilizumab (RoActemra) i lindring av symptomer for pasienter som er innlagt på sykehus med alvorlig Covid-19-lungebetennelse. Per i dag er det ingen norske sentre som skal være med i studien, men det kan bli aktuelt om den utvides. Se artikkel i Dagens Medisin.

    • Gilead Sciences har startet to fase 3-studier der man skal prøve ut remdesivir mot Covid-19. Den ene studien skal inkludere 12 pasienter i Danmark, se omtale i Medwatch. Vi kjenner ikke til om noen sentre i Norge er forespurt om å delta.

Monitorering av kliniske studier

Den 17.8.2021 gikk OUS ut av beredskap og det er derfor ikke lenger nødvendig med en egen rutine for monitoreringsbesøk. OUS' generelle retningslinjer for møter og besøk gjelder.

 

Annet

  • Sigma2 kan bidra med bl.a. lagrings- og tungregnekapasitet for Covid-19-prosjekter