Biobank- og registerutvalget ved OUS

Biobank- og registerutvalget er et rådgivende utvalg for direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus.  

Les mer på utvalgets nettsider.