Kliniske studier og GCP


 

Good Clinical Practice (GCP)

Ved OUS holdes GCP-kurs fire ganger i året; to om våren og to om høsten.

Noen GCP-kurs holdes digitalt. Det gir alle anledning til å delta på kurs uansett hvilken helseregion man tilhører. Kursene er registrert på TransCelerates nettsider og er dermed godkjent av medlemsbedriftene. Det arrangeres også digitale GCP-kurs av de andre NorCRIN-partnerne, se oversikt over alle GCP-kurs i regi av NorCRIN. Forskningsstøtte ved OUS har delt opp kursene i to deler, Hovedutprøver og Sponsor.

Hovedutprøver: Dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere.

Sponsor: Med sponsor menes initiativtaker og ansvarlige for hele studien. Med sponsor menes den som skriver protokoll, korresponderer med myndigheter (eks. SLV og REK), utarbeider pasientinformasjon/samtykke, og er den som er initiativtaker og ansvarlig for hele studien.

Noen viktige detaljer: Vi minner om at det er lurt for de av dere som er sponsorer å ta hovedutprøverkurset før sponsorkurset. Nedenfor finner du oversikt over de aktuelle kursene, informasjon og påmelding.

 

GCP - hovedutprøver

Neste kurs blir i august og november 2022 - datoer kommer!

Kurset dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere. 

GCP - sponsor

Neste kurs blir i august og november 2022 - datoer kommer!

Kurset dekker sponsors ansvar og roller i legemiddelstudier. Sponsoroppgaver er bl.a. å skrive protokoll, korrespondere med myndigheter (eks. SLV og REK), utarbeide pasientinformasjon/samtykke. Sponsor er initiativtaker og ansvarlig for hele studien.

Kurset inkluderer informasjon fra Legemiddelverket og REK om ny forordning.


 

Statistics in randomized controlled trials (RCT)

2., 3. and 4. November 2022, 9:00 - 12:30 at Lille Auditorium, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Course objectives

This course gives an overview of methodological issues and challenges in the design and statistical analysis of randomized controlled trials. We will discuss practicalities and common issues to keep in mind when planning an RCT. We will focus on the key elements of a well planned RCT, considering different study designs and presenting the most common challenges in the statistical analysis of the results. The topics will be presented based on real examples and cases experienced by the instructors.

Kurs i metaanalyse

11. november 2022, kl. 09.15 - 12.00,
Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, Inngang A, Rom: Undredal, 1. etasje

Kurset gir en introduksjon til bruk av systematiske oversikter/metaanalyser i klinisk forskning.
Dette innebærer blant annet definisjon av forskningsspørsmålet, identifisere egnede studier og statistisk syntese av kvantitative resultater fra flere tidligere studier. 

Målgruppen for kurset er aktive forskere og stipendiater i Helse Sør-Øst.

Kurset er gratis.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 28. oktober 2022 kl. 16:00.

Kontaktperson for dette kurset:
Irene Sandven


 

Kurs i forskerinitierte kliniske studier

Neste kurs blir høsten 2022!

Dette kurset gir en praktisk rettet innføring i planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier med akademisk sponsor, dvs. der sykehus eller andre ikke-kommersielle foretak har det overordnede ansvaret. Kurset henvender seg spesielt til forskere som skal ha ansvar for kliniske studier, primært legemiddelutprøving, men kan også være nyttig for andre som er involvert i klinisk forskning.

Kurs i kliniske oppdragsstudier - fra forespørsel til sluttrapportering

Kursene holdes årlig i samarbeid med Inven2.

Neste kurs blir våren 2023!

​Kursinnhold

Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier. Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering, hvilke forpliktelser og fordeler studiedeltakelse innebærer for sykehuset og hvilke forventninger industrien har. Det er en fordel å ha gjennomført GCP-kurs, da kurset forutsetter en viss kjennskap til regelverk og begreper.