Seminar om medisinsk utstyr og implementering av ny forordning (Medical Device Regulation, MDR)

Dato: Onsdag 22. april 2020

Sted: Blått auditorium, Rikshospitalet

Det tas sikte på implementering av ny forordning om medisinsk utstyr 26. mai 2020. I den forbindelse holder NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network) et seminar i samarbeid med Statens legemiddelverk.

Statens legemiddelverk kommer for å informere om den nye forordningen (Medical Device Regulation, MDR). Samtidig skal sykehusene representert ved St. Olav og Oslo universitetssykehus få anledning til å presentere praktiske utfordringer både ved bruk av in-house unntaket og utviklingsløpet av et medisinsk utstyr.

Dette seminaret har ingen relevans for in-vitro diagnostikk.

Seminaret er rettet mot:

  • Sykehusansatte som ønsker å bruke in-house unntaket eller andre som bidrar i prosessene forbundet med unntaket
  • Sykehusansatte som samarbeider med produsenter av medisinsk utstyr i utvikling av produkter
  • Sykehusansatte som ønsker å utvikle et medisinsk utsyr
  • Produsenter som ønsker et samarbeid med sykehuset for utvikling av eget utstyr

Kursets varighet: Kl. 10:00 - 14:30

Pris: Kurset er gratis

Lunsj: Ja

Påmeldingsfrist: 17. april 2020

Agenda og påmelding.

Kursansvarlig: Martha Colban/marcol@ous-hf.no/48142011

Veibeskrivelse: Du kan ta trikk 17 eller 18 til Rikshospitalet (RH). Parkering i P-hus på venstre side opp mot RH.