Forskningskonferanse - PROM i klinisk forskning (webinar) 3. februar 2021

For 7.gang arrangerer "Forskningsgruppe for pasientrapporterte resultater og helseøkonomi" og PROMINET konferanse om PROM i kliniske studier. 

Webinar - 3. februar 2021, kl 9-14.30

Programmet er bredt sammensatt og vil treffe deg som forsker, kliniker og leder i helsetjenesten.

Noen av innleggene på konferansen:

  • Unge pasienter og selvrapportering
  • PROM - slik en helseøkonom ser det
  • PROMIS - item bank på norsk
  • Utvikling av "Oslo COVID-19 QLQ-PW80"

Påmeldingsfrist: 22. januar 2021

Agenda og påmelding

Kontaktperson: Linn Kleven