PROMiNET Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier

27-29 oktober 2021, OUS Radiumhospitalet

Økt bruk av PROMs (Patient Reported Outcome Measures) i forskning og klinikk er en ønsket utvikling og i tråd med politiske føringer. For å sikre høy kvalitet i denne type forskning, er det viktig å lære seg de metodiske aspekter ved bruk av PROM. Kurset er primært beregnet for PhD-studenter og kliniske forskere som er involvert i forskning med PROM i Helse Sør-Øst. Kurset vil gi 2 studiepoeng i ph.d-programmet ved Universitetet i Oslo, ved fullført kursprøve.

Forelesere: Leder av PROMiNET og onkolog Cecilie Delphin Amdal, professor og sykepleier Gudrun Rohde, professor og rektor Lars-Petter Jelnsness-Jørgensen, brukerrepresentant Astrid Lunestad, professor og forskningsleder Tomm Bernklev, professor og leder for Forskningsstøtte Kristin Bjordal, bibliotekar Tarjei Fiskergård Werner, statistiker Cathrine Brunborg og statistiker og forsker Ragnhild Sørum Falk..

Temaer:

 • Brukermedvirkning
 • PROM: State of the art
 • Valg av PROM
 • Litteratursøk ved artikkelskriving
 • Praktisk bearbeidelse av PROM datasett
 • Statistiske analyser ved bruk av PROM
 • PROM i protokoll
 • Utfylling og utregning av PROM
 • PROM skala, skåring og bruk av syntax
 • Artikkelskriving
 • Workshop med egne prosjektskisser

Kursets varighet: 27-28 oktober kl. 09-16, 29. oktober kl. 09-14.30

Pris: Kr. 1000,-

Påmeldingsfrist: 30. september 2021

Lenke til mer informasjon og påmelding finner du her

Kursansvarlig: PROMiNET prominet@ous-hf.no